top of page

קבוצות גיל

חשיבות הטיפול האורתודונטי בגיל צעיר:

 

המטרה של הטיפול האורתודונטי המוקדם, הינה לאפשר המשך התפתחות

תקינה של השיניים והלסתות ואינה בהכרח הגעה ליחסי סגר מושלמים.

במקרים מסוימים ישנה חשיבות רבה לביצוע טיפול מוקדם.

מתי מתחילים? בדיקה אורתודונטית ראשונית מומלצת בגילאי 7-8,

על מנת לאתר את המקרים אשר זקוקים לטיפול אורתודונטי מוקדם.
לרוב, בסביבות גיל 6, ישנה התחלה של החלפת המשנן הנשיר

("שיני החלב") במשנן קבוע. שלב זה מתאפיין בבקיעת הטוחנות הקבועות

ובקיעת החותכות התחתונות הקבועות, במקום החותכות הנשירות.

בהתפתחות תקינה אנו מצפים שהקשת העליונה תהא רחבה מהתחתונה

בכל הממדים. בדיקה אורתודונטית בשלב זה היא חשובה, שכן היא יכולה

לאתר בעיות בשלב זה של החלפת המשנן. המשך...

children.jpeg
טיפול בגיל הנעורים – התזמון הנכון

בגיל ההתבגרות, ישנה עלייה במודעות למראה אסטטי,  וגדילה מואצת של עצמות הפנים בגיל ההתבגרות, הופכות גיל זה לתזמון מועדף ליישור שיניים.

מתי מתחילים? התזמון המועדף מסיבות ביולוגיות חברתיות ופסיכולוגיות, לטיפול ליישור שיניים, הינו בתחילת שנות העשרה (גילאי 12-15). בגיל ההתבגרות ההאצה בגדילה של הגוף, מלווה בעיצוב הזהות האישית. באופן זה ניתן לכוון את מטרות הטיפול האורתודונטי בהתאם לרצונות ולצרכים של המתבגר, תוך התחשבות כמובן גם בדעת ההורים. המשך...

טיפול אורתודונטי – פתרונות אסטטיים למבוגרים

בעידן המודרני השם דגש על מראה חזותי, ניכרת עלייה בפופולאריות של טיפולים אסתטיים וקוסמטיים, וכן עליה בדרישה לטיפול אורתודונטי, קרי יישור שיניים, בקרב מתרפאים מבוגרים.
המערכת הביולוגית האחראית על הזזת שן, בתגובה לכוח הפועל על השן, ממשיכה להיות פעילה במהלך כל החיים, ומאפשרת תזוזה של שיניים מרגע בקיעתן לכל החיים.
הטיפול האורתודונטי במבוגר יכול להיות בעל ערך רב, ובעל סיפוק הן עבור המטופל והן עבור הצוות המטפל. אולם, מבוגרים רבים, אינם מעוניינים ביישור שיניים סטנדרטי, שכן חוששים מתגובה של הסביבה מבחינה חברתית. לאור זאת, פותחו בארבעים השנים האחרונות, פתרונות אסתטיים, המאפשרים קבלת טיפול אורתודונטי, יישור שיניים למבוגרים בירושלים, עם מכשור מוסתר או פחות בולט. המשך...

bottom of page