שמירת הישגי הטיפול הנקרא גם שלב ג'

לאחר טיפול אורתודונטי שלב ב', חייבים לשמור על הישגי הטיפול בתקופה של שינויים, כיוון שהגדילה והתפתחות השלד והמשנן אינה שלמה וייתכנו שינויים של השלד והשיניים. בסיום הגדילה, אנו מעריכים את יציבות הסגר. האם היא יציבה ומאפשרת תפקוד ללא מכשירים או יש להתמיד עם מכשירים לעד.

שומרי מצב.jpg