top of page

שתלים אורתודונטים

about-img2.jpg

 

"תנו לי נקודת אחיזה וארים את העולם"

 

,השתלים משמשים כאחיזה/עיגון להעברת כוחות לשן לשם הזזת,

?איך מתקינים שתל זמני

בהרדמה מקומית, מבריגים לתוך העצם של הלסת בורג. הבורג נאחז בעצם של הלסת ולאחר שבועיים ניתן להפעיל עליה כוחות. לשיטה זו מספר יתרונות:

יתרונות השיטה

1. מאפשר הזזת שיניים מהירה

2. מונע שימוש במכשירים חיצוניים

3. מונע שימוש בלסת נגדית להשגת עיגון

bottom of page