top of page
NLP ככלי יעיל לשינוי והקניית הרגלים

שיטת NLP Neuro-linguistic programming או בעברית ניתוב לשוני פיזיולוגי,נלמדת כיום ברחבי העולם ומשמשת הן כשיטה לשיפור תקשורת בין אישית והן כשיטת טיפול.היא מיושמת בתחומים רבים, לרבות פסיכולוגיה, רפואה ורפואת שיניים.מאחר שרוב הפגישות במרפאת שיניים הן קצרות בזמן, היישום של טכניקות הNLP, כפי שנלמדו במקור על ידי בנדלרוגרינדר (תהליכים של בין חצי שעה לשעה), אינו אפשרי בהן.עם זאת, הבנת העקרונות וקווי היסוד המנחים תוכל לשפר מאודאת התקשורת הבין אישית ואף את התקשורת התוך אישית, כפי שיוצג במפורט

 

במאמר המלא...

bottom of page