top of page

שלב טיפול במשנן הקבוע נקרא שלב ב'

המטרה לבנות סגר תפקודי ואסטטי בזמן הקצר האפשרי, לשם כך אנו זקוקים לכל השיניים הקבועות בפה.

בגיל 12-13 זו התקופה האופטימלית שבו ניתן לטפל במשנן הקבוע הצעיר שזה עתה סיים להחליף את המשנן החלבי וכולל 28 שיניים מתוך 32 שיניים. ארבעת שיני הבינה בוקעות בגיל 18-21 שנים. להמתין לבקיעתן זה אומר לדחות טיפול לתקופה שאינה מתאימה למתרפא.

 

שיקול נוסף, לאחוז ניכר מהמתרפאים אין מקום בלסת לבקיעת שיני הבינה. גורלם להיעקר במוקדם או במאוחר או להשאר תקועות בלסת. בגיל 16-17 ניתן לחזות את גורלן והאם כדאי לעקור. עדיף לעקור אותן לפני התפתחות שורשים, מכיוון ששיני בינה עם שורשים מלאים מקשים על עקירתן. אנו מעדיפים להתחיל טיפול עם 28 השיניים הקיימות בגיל 12 ובמידה ושיני הבינה יבקעו ויהיה להם מקום בלסת לטפל בהן לאחר בקיעתן. 

 

בטיפול זה, אנו משתמשים בשיטות טיפול שונות: סמכיים מתכתיים או שקופים ננעליםקשתות שקופות, סמכים פנימיים ושתלים אורתודונטים, המזיזים בכל הממדים כל שן ושן לעמדה הרצויה.

סמכים מתכתיים ננעליים.jpg
יישור שיניים שקוף.jpg
יישור שיניים פנימי3.jpg

סמכים שקופים או מתכתיים ננעלים

קשתות שקופות

סמכיים פנימיים

bottom of page