top of page
הקשר בין גדילה התפתחות ונשימה תקינה 


נשימה הינה תפקוד חשוב בשל הספקת חמצן לתאי הגוף וסילוק פחמן דו חמצני.

הכרחית לקיום האדם. מערכת הנשימה כוללת את הריאות, ודרכי אוויר עליונים אף ופה.

יש לזכור, מערכות הגוף שלנו משפיעות זו על זו ומתפקדות בשיתוף פעולה והרמוניה !במידה ואנו לא מסוגלים לנשום מהאף עקב חסימה זמנית, אנו נעזרים בנשימת פה. מיד לאחר פינויי דרכי אויר עליונים אנו חייבים לחזור לנשימת אף, אחרת יפתח הרגל נשימת פה, שאינו רצוי.

נשימת אף הינה איכותית יותר בשל סינון האוויר הננשם בדרכו לריאות, ובשל הפרשת חומרים מהסינוסים, במהלך הנשימה, המשפרים את שחלוף החמצן. לעומת זאת נשימת הפה, דורשת התאמת עמדת הלשון לאפשר מעבר אוויר דרך הפה, ומחייב את הלשון לסור מתנוחתה הטבעית, להתמקם קדימה ומטה בחלל הפה, וכך לאפשר לאוויר לזרום מעליה. שינויי תנוחה זו משפיע על התפתחות הלסתות ועל עמדת השיניים, השיניים אינם מקבלות את האיזון של לשון הדרוש כנגד שרירי הפנים, וכתוצאה מכך אנו מקבלים הצרות של הלסת עליונה. הצרות לסת עליונה דורשת טיפול מוקדם במטרה להרחיבה בזמן שהסוטורה הממוקמת במרכז החך עדיין פתוחה וניתנת לשינוי. תיקון הצרות זו עלול לחזור לאחר טיפול ההרחבה במידה וימשך הרגל נשימת הפה. כחלק מהבדיקה האורתודנטית, במידת הצורך אנו מוודאים עם רופא אף-אוזן-גרון שדרכי אויר עליונים פתוחים, לעיתים נפנה לתרגול נשימה.

bottom of page