top of page

שלב א' (טיפול מוקדם)

כך נהוג לקרוא לטיפול בשלב המשנן החלבי והמשנן המעורב.

 

טיפול לפני גיל 6 כגון ליקויים התפתחותיים כגון: חך שסוע, שפה שסועה, עצירות גרמית, חוסר התפתחות גרמית. ליקויים אלה משפיעים על התפתחות המשנן החלבי והקבוע.

 

גילאי 6 עד 12 שנים, מטפלים בעיקר במשנן החלבי ובהתפתחות המשנן הקבוע.

קיימים שלושה מישורים בהם אנו בוחנים את הצורך בטיפול בשלב מוקדם:

מישור ראשון התפתחות השלד, הכולל לסתות ועצמות הפנים. ניתן להשפיע על התפתחותם, בסיוע של מכשירים אורתופדים, כל עוד שלב הגדילה פעיל. לכל אחת מעצמות הפנים יש קצב התפתחות שונה עם תאוצת גדילה שונה.

הלסת העליונה גדלה כל עוד הסוטורה הפלטינלית (התפר בין עצמות החך) פתוח. ניתן להשפיע על גודל הלסת העליונה על ידי חיקוי תהליך הגדילה ופתיחת הסוטורה.במידה והסוטורה סגורה לא נוכל לנצל תהליך זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

מישור שני התפתחות המשנןתהליך החלפת המשנן החלבי על ידי המשנן הקבוע הוא תהליך דרמתי ודורש תזמון נכון של נשירת שיניים נשירות (חלב) ובקיעת השיניים הקבועות עוקבות. ליקויים בתהליך זה דורשים התערבות להמשך תהליך תקין. כגון: שן כלואה, שלא בקעה עקב שן עודפת יש לעקור את השן העודפת ולאפשר בקיעת השן הקבועה.

חוסר מולד של שיניים קבועות מחייב פתרון יצירתי.

 

 

מישור שלישי מישור תפקוד, יש להקפיד על סימטריה בתפקוד הלסתות. במידה והלסת התחתונה סוטה הצידה או קדימה, עקב הפרעת סגר, יש לטפל בזו מיד כדי למנוע השפעה על תהליך ההתפתחות והגדילה.

MAXBONE2.jpg
פלטהה2.jpg
שןקבועה.jpg
חוסר התאמה.jpg
מנשך אחורי הפוך.jpg
bottom of page