top of page

טיפול אורתוכירורגי

במקרים וקיים פער גדול בין גודל הלסתות, ולא ניתן לגשר על ידי טיפול אורתודונטי. מומלץ לגשר בעזרת טיפול כירורגי על ידי הקטנת לסת או שינוי מיקומה. טיפול כזה ייעשה רק לאחר סיום הגדילה. טיפול זה מתבצע בשילוב פעולה של אורתודונט וכירורג פה ולסת.

bottom of page