top of page
Search
  • orthoroth

שנה טובה

עברנו שנה וחצי מאתגרות וחסרות וודאות.

כאורתודנטים, נאלצנו לפזר פציינטים ע"פ זמן רב!

הקפדנו על רציפות הטיפול ויישור השיניים בל יתעכב.

המתרפאים שיתפו פעולה בצורה מעוררת הערכה, ובפרט בהבנה לצרכים הנדרשים מהמרפאה.


הצוותים הרפואים בירושלים ובשאר הארץ עבדו ביעילות ובאחריות רבה.


צלחנו את התקופה המאתגרת ומקווים לשנה הבאה שנה מלאת בריאות ופוריות.

מאחלים שנה טובה לכל המתרפאים, משפחותיהם והצוותים הרפואים.

מצוות המרפאה,

ד"ר יצחקי.
110 views0 comments

Comments


bottom of page